Zapisz psa na bezpłatne badanie kliniczne

Od września 2022 r. rusza badanie kliniczne leku dla psów cierpiących na lęk separacyjny. Celem jest sprawdzenie długoterminowej skuteczności leku stosowanego w leczeniu lęku separacyjnego.
Przez najbliższych kilka miesięcy będę kwalifikować zwierzęta do badania. Osoby, które przejdą całe 9-tygodniowe badanie otrzymają bezpłatną poradę behawioralną.

Badanie kliniczne - lęk separacyjny

Pies – kandydat do udziału w badaniu, musi:

  • być zdrowy,
  • być w wieku od 6 miesięcy do 8 lat (psy starsze niż 8 lat mogą wziąć udział w badaniu pod warunkiem, że nie występują u nich objawy demencji),
  • ważyć co najmniej 2 kg,
  • wykazywać wyraźne objawy lęku separacyjnego gdy zostaje sam w domu (np. niepokój ruchowy, wokalizację taką jak szczekanie albo wycie, zachowania destrukcyjne).

W trakcie trwania badania (przez 9 tygodni) pies musi zostawać sam w domu co najmniej trzy razy w tygodniu, a w domu nie mogą przebywać inne psy, u których także występuje lęk separacyjny. Przed włączeniem do badania, oceniam, czy pies kwalifikuje się do badania. W przypadku pozytywnej decyzji prowadzę szczegółowe badanie weterynaryjne, weryfikujące stan zdrowia zwierzęcia, włącznie z pobraniem krwi.

Badanie wymaga zaangażowania ze strony opiekunów. Opiekun po przeszkoleniu:

  • podaje lek stosowany w badaniu (lub placebo),
  • rejestruje na nagraniach wideo objawy lęku separacyjnego występujące u psa,
  • a także prowadzi dzienniczek elektroniczny, w którym opisuje zachowania psa w środowisku domowym.

Po zakończeniu 9-tygodniowego okresu pies będzie miał zapewnioną bezpłatną konsultację behawioralną. Leki stosowane w badaniu oraz związane z nim procedury weterynaryjne związane są bezpłatne.

Jeżeli chcesz wziąć udział w badaniu, wypełnij wstępny kwestionariusz przesiewowy.