terapia

Właściciele zwierząt bardzo często borykają się z zaburzeniami zachowania swoich podopiecznych. Niestety, wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z możliwości leczenia zaburzeń behawioralnych. Inni nie wierzą w możliwość korygowania zachowań swoich podopiecznych. 

Leczenie jest możliwe, może być również skuteczne. Sukces terapii uzależniony jest jednak od stopnia zaawansowania zmian. Potrzebna jest ścisła współpraca właściciela z lekarzem weterynarii prowadzącym terapię.

Dobór terapii zaburzeń behawioralnych uzależniony jest od oceny konkretnego przypadku. Uogólniając, leczenie może się składać z trzech podstawowych elementów:

  • terapii behawioralnej,
  • leczenia farmakologicznego,
  • postępowania dietetycznego.

Zaburzenia zachowania można leczyć

Aby leczenie psa lub kota było skuteczne, konieczna jest ścisła współpraca właściciela z lekarzem weterynarii, a zalecone elementy terapii powinny być wdrażane konsekwentnie przez wszystkie osoby mające kontakt ze zwierzęciem.

Bardzo często elementem terapii behawioralnej jest wizyta domowa – pozwala ona zapoznać się lekarzowi z otoczeniem zwierzęcia i dostrzec wszystkie czynniki, które mogą wpływać na jego zachowanie.

Często u podłoża zaburzeń zachowania leżą choroby ogólnoustrojowe. Dlatego, żeby postawić właściwą diagnozę konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania klinicznego zwierzęcia.


dr n. wet. Jagna Kudła

Kocie ścieżki