pies

Do zaburzeń behawioralnych lub niepożądanych zachowań u psów należą:

 • Agresja
 • Zachowanie drapieżcze
 • Fobie dźwiękowe (np. podczas burzy, fajerwerków, pracy urządzeń elektrycznych)
 • Lęk separacyjny (np. niszczenie przedmiotów podczas nieobecności właściciela)
 • Zespół nadaktywności
 • Zespół pozbawienia bodźców zewnętrznych (lęk przed sytuacjami, z którymi zwierzę nie miało kontaktu jako szczenię)
 • Zespół braku socjalizacji (brak wyuczonej właściwej komunikacji wewnątrzgatunkowej)
 • Zespół ostrego stresu (depresja po ciężkim przeżyciu – choroba, wypadek)
 • Zespół zaburzeń poznawczych u starych psów
 • Oddawanie kału i moczu w domu
 • Znakowanie moczem
 • Koprofagia
 • Nadmierna wokalizacja (szczekanie, wycie)
 • Nadmierne wymaganie uwagi właściciela
 • Włóczęgostwo
 • Zjadanie przedmiotów niejadalnych
 • Anoreksja
 • Stereotypie (czynności uporczywie powtarzane)
 • Dermatozy psychogenne (z wylizywania)
 • Niewłaściwe zachowania o podłożu seksualnym
 • Ciąża urojona

Przeczytaj moje teksty o psach.


dr n. wet. Jagna Kudła