kot

Do zaburzeń behawioralnych lub niepożądanych zachowań u kotów należą:

 • Znakowanie moczem
 • Agresja
 • Zachowanie drapieżcze
 • Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
 • Dermatozy psychogenne (z wylizywania)
 • Nieprzystosowanie do życia w zamkniętych pomieszczeniach
 • Konflikt z kotem mieszkającym w tym samym domu
 • Zespół nadaktywności
 • Zespół pozbawienia bodźców zewnętrznych (lęk przed sytuacjami, z którymi zwierzę nie miało kontaktu jako kocię)
 • Zespół ostrego stresu (depresja po ciężkim przeżyciu – choroba, wypadek)
 • Nadmierne wymaganie uwagi właściciela
 • Zachowanie drapieżcze
 • Zespół zaburzeń poznawczych u starych kotów
 • Nadmierna wokalizacja
 • Stereotypie (czynności uporczywie powtarzane)
 • Lęk separacyjny
 • Włóczęgostwo
 • Niewłaściwe zachowania o podłożu seksualnym
 • Ostrzenie pazurów w niewłaściwych miejscach
 • Aktywność w porze nie do zaakceptowania przez właściciela

Przeczytaj teksty o kotach.


dr n. wet. Jagna Kudła